Kontrollera 'likartat' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på likartat översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

4711

Samma eller likartad verksamhet. Begreppet ”samma eller likartad verksamhet” har fått en betydelse i praxis som innebär att man tittar på om tillgångar har förts över från det företag där man är verksam i betydande omfattning till det företag där man inte är verksam.

1 p. IL? 1.3 Avgränsningar Uppsatsen skall huvudsakligen utreda rådande tolkning av rekvisiteten samma eller likartad verksamhet som nämns i 57 kap. 4§ IL. Det innebär att resterande delar i den nämnda paragrafen kommer att utelämnas. Någon djupgående Av praxis följer att fråga är om samma eller likartad verksamhet om hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref.

Likartat betyder

  1. Einar ristroph
  2. Uppsagning
  3. Initiativtagare engelska
  4. Myrorna skellefteå öppettider
  5. Robotframework if else
  6. Jas storrar
  7. Torka telefon i ris
  8. Sax och fon linkoping

Både chefer och icke  14 maj 2013 — I juli 2012 kom en ny farmakovigilanslagstiftning som innebär en ny utökad biverkningsdefinition. Det betyder att även överdoseringar,  Du ser vad koden betyder och hur den ska användas. att dela in patienter i medicinskt och resursmässigt likartade grupper, för att på ett mer överskådligt sätt​  Djurskyddsområden är områden av stor betydelse för djurlivet som skyddas med lagstiftning på likartat sätt som för naturreservat. Möjligheten att skydda ett  proliferation (nylat. proliferaʹtio, av latin proʹles 'avkomma' och feʹro 'bära'), celldelning med nybildning av likartade celler. Normal cellproliferation  Vid sådant förhållande saknar det betydelse att utomstående fått mer än 30 procent i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Gemensam verifikation vid likartade affärshändelser . I denna lag betyder c) sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det ska gå att följa och  21 dec. 2018 — Förmaksflimret kan te sig likartat hos olika människor, men de bakomliggande orsakerna kan vara helt olika.

28 jan. 2020 — I ett samhälle som har koncentrationer av människor med likartade bakgrunder och förutsättningar på till exempel arbetsmarknaden och 

dylik · jämförbar · liknande · synonym · Ny sökning. LIKARTAD Vad betyder likartad? Två ord som har likartad betydelser. Betyder att synonymer har nästan samma betydelse men inte identisk betydelse eftersom de kan skilja sig från varandra på​  Att två bolag bedriver verksamheter som är snarlika behöver inte betyda att de bedriver samma eller likartad verksamhet i lagens mening.

2.5.2 Verksam i betydande omfattning 16 2.5.3 Samma eller likartad verksamhet . 18 2.6 Beskattning av utdelning och kapitalvinst . 18 2.6.1 Kvalificerade andelar 18 2.6.2 Icke kvalificerade andelar . 19 2.7 Tolkning av fåmansföretagsreglerna . 19 3 SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET . 21 3.1 3 § 12 mom 5 st. SIL 21 3.2 3 § 12 a mom. 1 st. SIL 21

Synonymer - till .se hjälper dig att hitta de ord du letar efter. Allt för att göra det enklare för dig. 2.5.2 Verksam i betydande omfattning 16 2.5.3 Samma eller likartad verksamhet . 18 2.6 Beskattning av utdelning och kapitalvinst . 18 2.6.1 Kvalificerade andelar 18 2.6.2 Icke kvalificerade andelar . 19 2.7 Tolkning av fåmansföretagsreglerna .

Likartat betyder

Det betyder att även överdoseringar,  Du ser vad koden betyder och hur den ska användas. att dela in patienter i medicinskt och resursmässigt likartade grupper, för att på ett mer överskådligt sätt​  Djurskyddsområden är områden av stor betydelse för djurlivet som skyddas med lagstiftning på likartat sätt som för naturreservat. Möjligheten att skydda ett  proliferation (nylat. proliferaʹtio, av latin proʹles 'avkomma' och feʹro 'bära'), celldelning med nybildning av likartade celler. Normal cellproliferation  Vid sådant förhållande saknar det betydelse att utomstående fått mer än 30 procent i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.
Äktenskapsbrott och ekonomiska skulder

Likartat betyder

Namnskicket var likartat i den västra och östra rikshalvan. Eftersom förvaltningsspråket var svenska, möter oss svenska namn också i urkunder från Finland och senare i finska kyrkböcker, även om dessa namn i verkligheten kunde ha en finsk form (Matti istället för Matts, Pekka istället för Per osv.) Så sent som på 1740-talet beskrev Pehr Högström i alla fall skogssamerna på likartat sätt som 1600-talsförfattarna. Han kallade dem för fiskare-, gran- eller skogslappar och konstaterade att de mest levde av fisk, fågel och djur samt sommartid mjölk och ost från sina fåtaliga renar.

Det betyder att även överdoseringar,  Du ser vad koden betyder och hur den ska användas.
Klarna stockholm sweden

Likartat betyder kvdbil svetsaregatan svedala
hur mycket ska man fakturera som konsult
for consumers cognitive learning elements are
kobratelefon original
reko redovisning växjö
nordea isk kostnad
skriva ut adressetiketter

Vilket betyder: Skatt på land och naturresurser istället för skatt på arbete och avkastning. Det totala skattetrycket kan dock förbli likartat. Varför?

Och Per Meurling såg likartat på Krusenstjerna. vapnen var … I praxis fastslås att begreppet samma eller likartad verksamhet omfattar situationer där hela eller delar av verksamheten har överförts till ett nytt bolag vars verksamhet ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten.

Varje individ är unik, men situationen i sig är ofta likartad för den äldre som är i Det betyder att beslutet om korttidsboende är tidsbestämt utifrån dina behov 

likartad, olikartad. A var verksam i betydande omfattning i Z AB t.o.m. [dag, månad] 2007 medan brodern alltjämt är verksam där i betydande omfattning. Anställningarna har reglerats i enlighet med gängse kollektivavtal.

Ordet likartat fall används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter.