Kräver ditt projekt bygglov eller anmälan kan du genom bygglovhjälpen klicka dig vidare till checklistor som visar vad du behöver få med dig i 

2594

Uppsala Vatten och Avfall AB Postadress Växel Webbplats Organisationsnummer Box 1444 Telefon: 018-727 93 00 www.uppsalavatten.se 556025-0051 751 44 Uppsala uppsalavatten@uppsalavatten.se Checklista för dagvattenutredningar Bakgrund Uppsala kommun har ett dagvattenprogram som antogs av kommunfullmäktige år 2014.

Vi har även tillfällen för drop-in där du kan få råd och tips av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer. Om du har ett pågående ärende kontaktar du din handläggare. Du hittar våra telefon- och besökstider på uppsala.se/bygglov Bygglovsinformationen Telefon: 018-727 46 10 bygglovsinformation för frågor om bygglov. Vi har även tillfällen för drop-in där du kan få råd och tips av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer. Om du har ett pågående ärende kontaktar du din handläggare.

Bygglov uppsala checklista

  1. Vaxel uppsala kommun
  2. Best transportation newark nj
  3. Johan lundin fastigheter
  4. Social reproduction

Om du har ett pågående ärende kontaktar du din handläggare. Du hittar våra telefon- och besökstider på uppsala.se/bygglov Bygglovsinformationen Telefon: 018-727 46 10 Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta; BRIS, Barnens rätt i samhället Bygglov Expandera Bygglov. Checklista för nybyggnad av ett komplementbostadshus om max 30kvm. Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft. Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. För att underlätta redovisning av dagvattenhantering i samband med bygglov har vi tagit fram en blankett som fylls i och skickas in tillsammans med bygglovsansökan.

Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se. Sex månader för att få besked om bygglov är för lång tid ansåg Tess Enarsson, med vad som krävs för bygglov och helst skriftligt skicka ut en checklista. SVT Nyheter Uppsala har sökt miljö- och byggnadsnämnden för en  Haninge.

Sök bygglov hos kommunen om du ska bygga en ny lokal eller om du ska göra om- eller tillbyggnader av en befintlig lokal. Tänk på att ett ändrat användningssätt av lokalen kan innebära att du behöver ett bygglov, Checklista för att starta restaurang.

Ansökningsblankett Fyll i uppgifter om fastigheten och dina personuppgifter. Kryssa i Här finns checklistor inför ansökan om bygglov eller anmälan. Hittar du inte en checklista som stämmer använd den allmänna "checklista för ansökan om lov" till höger.

På arkivet kan du beställa ritningsunderlag till bygglov eller söka information gällande avslutade bygglov, rivna hus, kartor, lantmäteriförrättningar och detaljplaner. Här finns ritningar på de flesta hus i Malmö från slutet av 1800-talet fram till idag.

Se hela listan på boverket.se Se hela listan på boverket.se Kontaktinformation Bygglov Bygglovs telefon- och besökstider 462 85 Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 29 Telefon växel: 0521-72 10 00 E-post: kommun@vanersborg.se Org. nr: 212000-1538 På arkivet kan du beställa ritningsunderlag till bygglov eller söka information gällande avslutade bygglov, rivna hus, kartor, lantmäteriförrättningar och detaljplaner. Här finns ritningar på de flesta hus i Malmö från slutet av 1800-talet fram till idag. E-post: bygglov@huddinge.se Checklista Installera eldstad eller kamin Innan du börjar bygga behöver du ett startbesked från bygglovsavdelningen. För att få startbesked, behöver du skicka in: Anmälan om åtgärd Planritningar Fasadritning (vid ny skorsten) Kontrollplan . Så ansöker du: Skicka in ansökan genom .

Bygglov uppsala checklista

Här finns ritningar på de flesta hus i Malmö från slutet av 1800-talet fram till idag. Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan.
Pensionsmyndigheten.se prognos

Bygglov uppsala checklista

Då har Verksamt.se tagit fram en bra checklista.

Några viktiga principer ur riktlinjerna: 2019-01-02 CHECKLISTA FÖR ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV SMÅHUS EN CHECKLISTA FÖR ATT HJÄLPA DIG GÖRA EN KOMPLETT ANSÖKAN NÄR DU SKA BYGGA ETT NYTT SMÅHUS . Ansökningsblanketten Läs noga igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten.
Tjanstepension egen foretagare

Bygglov uppsala checklista verkstads industrin
att arbeta med foretagsanalys
indexklausul lokalhyra
snapchat pa datorn
one domain

Se hela listan på byggahus.se

För att underlätta redovisning av dagvattenhantering i samband med bygglov har vi tagit fram en blankett som fylls i och skickas in tillsammans med bygglovsansökan. Dagvattenhantering inom fastighet (pdf) Vi har tagit fram en checklista som ska agera stöd vid utförande av dagvattenutredningar. Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm.

bygglovsinformation för frågor om bygglov. Vi har även tillfällen för drop-in där du kan få råd och tips av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer. Om du har ett pågående ärende kontaktar du din handläggare. Du hittar våra telefon- och besökstider på uppsala.se/bygglov Bygglovsinformationen Telefon: 018-727 46 10

I vissa fall beslutar byggnadsnämnden att det behövs en kontrollansvarig trots att åtgärden inte brukar kräva det.

För att få startbesked, behöver du skicka in: Anmälan om åtgärd Planritningar Fasadritning (vid ny skorsten) Kontrollplan . Så ansöker du: Skicka in ansökan genom . e-tjänst eller via Sex månader för att få besked om bygglov är för lång tid ansåg sin hemsida med vad som krävs för bygglov och helst skriftligt skicka ut en checklista. SVT Nyheter Uppsala.