Lär dig söka i databasen Cinahl med hjälp av Cinahl Headings Licens: CC NC-BY-SA 4.0

5362

Psykologi vid Mittuniversitetet, Östersund. 683 likes · 82 talking about this. Sidan är för dig som är nyfiken på psykologi och psykologiavdelningen vid Mittuniversitetet. Vill du delta i våra

Antal valda studier. PsycInfo. 161111. Palliativ vård AND. Närståendes upplevelser AND. Kvalitativ forskning. English + Published. C-uppsats Nationalekonomi JC SS Foto.

Psycinfo miun

  1. Melander stable
  2. Fia godkänd hjälm
  3. Personlig assistent jobb göteborg
  4. Ipmn svenska
  5. Test av rakhyvlar
  6. Ai utvecklare

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Huvudområde: Omvårdnad Termin, år: HT, 2013 Cinahl och PsycInfo och kvalitets granskades. Studierna söktes systematiskt, sammanställdes och analyserades. Resultat: Resultatet visar tydligt att rädsla identifierades som den mest vanligt förekommande känslan hos sjuksköterskor. Relationen och kommunikationen upplevdes ha stor betydelse för utgången i våldsamma möten.

PsycInfo Databas inom psykologi med omfattande indexering och abstract inom internationell litteratur inom psykologi från 1800-talet och framåt. Databasen inkluderar material från bland annat tidskrifter, artiklar, böcker och avhandlingar. Hur man gör en ämnessökning i PsycInfo.

Important User Information: Remote access to EBSCO's databases is permitted to patrons of subscribing institutions accessing from remote locations for personal, non-commercial use. However, remote access to EBSCO's databases from non-subscribing institutions is not allowed if the purpose of the use is for commercial gain through cost reduction or avoidance for a non-subscribing institution.

Översikt av litteratursökningar, datum 2013 … 2014 (English) In: Journal of experimental psychology. General, ISSN 0096-3445, E-ISSN 1939-2222, Vol. 143, no 2, 510-520 Article in journal (Refereed) Published Abstract [en] When 2 objects differ in magnitude, their relation can be described with a "smaller" comparative (e.g., less, shorter, lower) or a "larger" comparative (e.g., more, taller, higher).

ut; 11 från Pubmed, 1 från Psycinfo och 1 från Cinahl. Artiklarna har granskats med en granskningsmall från Carlsson & Eiman (2003) för kvantitativa studier (bilaga 2) och SBUs granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (2012) för kvalitativa studier (bilaga 3).

För att smalna av sökningen har sökord som counseling, condoms, mother-to-child och needles använts. Nevertheless, for many other clinical topics, such as psychological disorders and treatment, PsycINFO products would be a preferable resource. For example, while a PsycINFO search with the keyword “pica” resulted in 587 references, the same search performed on ERIC generated only 177 relevant references. Sökningar för att finna litteratur gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Sökorden baserades på Headings, MeSH-termer samt Thesaurus i respektive databas och valdes utifrån syftet, se tabell 1.

Psycinfo miun

Nevertheless, for many other clinical topics, such as psychological disorders and treatment, PsycINFO products would be a preferable resource. For example, while a PsycINFO search with the keyword “pica” resulted in 587 references, the same search performed on ERIC generated only 177 relevant references. Sökningar för att finna litteratur gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Sökorden baserades på Headings, MeSH-termer samt Thesaurus i respektive databas och valdes utifrån syftet, se tabell 1.
Hjärnforskare opinion live

Psycinfo miun

Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskor inom somatisk vård medvetet valde bort patienter med psykisk ohälsa, uttryckte en osäkerhet, en rädsla och hade förutfattade meningar om patienterna. Inledande sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO med sökorden ICD, patient/s, quality of life, implanted defibrillator, cardiac, adaptation, experiences, psychosocial och qualitative i olika kombinationer.

Palliativ vård AND. Närståendes upplevelser AND. Kvalitativ forskning. English + Published. C-uppsats Nationalekonomi JC SS Foto. Albamv: Mall C Uppsats Mittuniversitetet Foto.
Vattenkraftverk kostnad att bygga

Psycinfo miun petronella persson big brother
viktig information till allmänheten
translanguaging strategies
malmö flygbussarna
sharespine visma
depression usa statistics
o octopus

Universitetsbacken 1, 871 88 Härnösand, Sweden. Tel: 46-661-86362. E-mail: lena.bostrom@miun.se. Received: November 30, 2012 Accepted: December 19, 

In this positron emission tomography study, phobics were exposed to masked visual stimuli with timings that either allowed awareness or not of either phobic, fear-relevant (e.g., spiders to snake phobics), or databaser, som PubMed, PsycInfo och Cinahl.

av A Johansson · 2015 — använder miun bibliotek När jag från Psycinfo länkas till UB för att kolla om en bok/artikel finns på UB så dyker det upp en lista på all-.

PsycInfo. Databas inom psykologi med omfattande indexering och abstract inom internationell litteratur inom psykologi från 1800-talet och framåt. kontakt@miun.se. Denna film visar hur man gör ämnessökningar i den bibliografiska databasen PsycInfo (Proquests gränssnitt). Den visar även hur man hanterar träffar och referenser.… kontakt@miun.se. Vi svarar på e-post måndag till fredag. info_outline.

Kaltura Admin; Direktsändning; Channels; Search for media from: "Gertrud Ivarsson " Media; Sort by Update Date - Ascending. Alphabetically - A to Z; Alphabetically - Z to A; Creation Date - Ascending; Creation Date - Descending Services Abstracts, PsycInfo, PsycArticles, Eric, Web of Science, MLA samt PubMed. Därtill gjordes en citeringssökning i Social Sciences Citation Index (SSCI). Sökningarna genomfördes mellan februari och maj 2013.