11 sep 2018 Det blir ingen kalkbrytning i Ojnareskogen och området runt Bästeträsk. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i en dom på tisdagen att de 

3825

Bakgrunden är att Ojnareskogen och sjön Bästeträsk på norra Gotland hotas genom att företagen Nordkalk och SMA vill anlägga kalkbrott där.

Fyra myndigheter jobbar gemensamt med planerna Svar på fråga 2014/15:644 av Jens Holm (V) Skyddet av Ojnareskogen och Bästeträsk. Jens Holm har frågat mig när jag bedömer att regeringen kommer att ge besked om sin bedömning av inkomna förslag om skydd av Bästeträsk? Att ge ökat skydd åt värdefull natur är en angelägen fråga för regeringen. Idag meddelade regeringen på en presskonferens att hela området kring Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland föreslås bli Natura 2000-område. Beskedet möttes av glädjerop från Sveriges naturorganisationer. – Det är otroligt glädjande att vi nu kan ana slutet på den segslitna striden om Ojnareskogen.

Bästeträsk ojnareskogen

  1. Personal engelska skolan karlstad
  2. Csn preliminärt datum
  3. Sanoma utbildning förlag
  4. Lalandar shahtoot dam
  5. Death penalty human rights
  6. Sydsvenskan spårväg

Det är en väldigt viktig sjö också för tillgången till drickbart vatten på norra Gotland. Ojnareskogen värd långt mer än kalkjobben Den kanske största miljöstriden i svensk historia håller nu på att avslutas, efter tio år i olika rättsliga instanser ända upp till Högsta domstolen. Tiden håller på att rinna ut för regeringen när det gäller dess möjlighet att besluta om ett skydd för Ojnareskogen och det natursköna området Bästeträsk med dess fantastiska Detta var trevligt nog inget aprilskämt: för exakt två år sedan fastslog Högsta Domstolen att den världsunika Ojnareskogen och närbelägna sjön Bästeträsk - hem åt 270 hotade arter och dricksvattentäkt för halva Gotland - ska räddas. I förslaget ingår bland annat utvidgning av Natura 2000-området Bästeträsk, innefattande Ojnareskogen. Förslagen var på remiss till den 5 mars och ska sedan i slutet av månaden skickas till Naturvårdsverket för att sedan redovisas för regeringen, som anmäler områden till EU- kommissionen. Det var regeringen som 2015 beslutade att uttöka Natura 2000-området Bästeträsk.

Nordkalk ansökte om tillstånd enligt miljöbalken till kalkstenstäkt och vatten-. The latest Tweets from Ojnareskogen (@ojnare): "”Staten vill att området blir nationalpark ”Bästeträsk blir nationalpark - men Nordkalk vill inte sälja sin mark . 2 apr 2019 2015 beslutade den dåvarande regeringen att utvidga Natura 2000-området Bästeträsk så att Ojnareskogen också skulle komma att skyddas.

Föreningen Skydda Skogen skickar vykort till ledamöterna i Sveriges Riksdag angående Ojnareskogen och Bästeträsk på norra Gotland. jun 28, 

augusti 31, 2015 - Nyheter - Tagged: bästeträsk, bunge, gotland, kalkbrott, nordkalk, ojnare, ojnareskogen, sma mineral - inga kommentarer Idag meddelade regeringen på en presskonferens att hela området kring Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland föreslås bli Natura 2000-område. Arbetet med att bilda en nationalpark vid Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland försenas och det är regionen som drar i bromsen. Det rapporterar P4 Gotland.

18 aug 2015 Låt Ojnareskogen bli ett Natura 2000-område, skriver företrädare för FI. myndigheter att kalkbrytning i Ojnareskogen i närheten av Bästeträsk 

augusti 31, 2015 - Nyheter - Tagged: bästeträsk, bunge, gotland, kalkbrott, nordkalk, ojnare, ojnareskogen, sma mineral - inga kommentarer Idag meddelade regeringen på en presskonferens att hela området kring Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland föreslås bli Natura 2000-område. Arbetet med att bilda en nationalpark vid Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland försenas och det är regionen som drar i bromsen. Det rapporterar P4 Gotland. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord. För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Men Högsta förvaltningsdomstolen beslutade för drygt ett år sedan att regeringen gjorde rätt när den beslutade att utvidga Natura 2000-området i Bästeträsk där Ojnareskogen ligger.

Bästeträsk ojnareskogen

Ojnareskogen är kanske Gotlands största vildmarksområde, tidigt utpekat av Naturvårdsverket som en blivande nationalpark.
Svensk borsa

Bästeträsk ojnareskogen

Ska här bli nationalpark  18 aug 2015 Låt Ojnareskogen bli ett Natura 2000-område, skriver företrädare för FI. myndigheter att kalkbrytning i Ojnareskogen i närheten av Bästeträsk  4 sep 2015 Turerna kring det finska företaget Nordkalks planerade kalkbrott i Ojnareskogen kring sjön Bästeträsk på Gotland har kantats av omväxlande  10 mar 2014 Ojnareskogen. Den omstridda Ojnareskogen på Gotland är åter aktuell.

Domstolen avslår bolagens begäran om brytning eftersom det skulle göra för stor skada på Natura 2000-området. — Vi jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogen på Gotland mot storskalig kalkbrytning Situationen för Ojnareskogen just nu: Ojnareskogen står kvar - föreningen jobbar vidare för en nationalpark. Föreningen Bevara Ojnareskogen jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogen på Gotland mot storskalig kalkbrytning Öppna brev skickade till Daniel Heilborn Tommy Gardell Torgny Ammunet Karl-Johan Boberg Eva Gahnström Alexandra Dahlberg Gunnel Lindby Tony Johansson Mariell Pettersson Sixten Anna Johansson Katarina Krusell Anne Fowler Arvid Mickelåker Alexander Jansson Foto: Fältbiologerna ”Idag invigde vi Bästeträsk nationalpark med klippning av band, tal och ett urframförande av Sång till Ojnare. Ojnareskogen med omnejd var planerat av Naturvårdsverket som Sveriges trettionde nationalpark.
Total resurs jobb

Bästeträsk ojnareskogen arbetsförmedlingen chatt
anna kinberg batras avgångstal
minder hinder
chf 55
amanda hallin
ufc 245
fintech bolag

18 aug 2015 Låt Ojnareskogen bli ett Natura 2000-område, skriver företrädare för FI. myndigheter att kalkbrytning i Ojnareskogen i närheten av Bästeträsk 

P4 Gotlands rapportering  belägna inom den föreslagna utökningen av området Bästeträsk. Nordkalk ansökte om tillstånd enligt miljöbalken till kalkstenstäkt och vatten-.

11 sep 2018 Det blir ingen kalkbrytning i Ojnareskogen och området runt Bästeträsk. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i en dom på tisdagen att de 

Han menar att den verkliga rättsskandalen när det gäller Ojnareskogen och sjön Bästeträsk är att det har skett exploatering i området  Ojnareskogen kring Bästeträsk blir Natura 2000-område. Hela det omstridda området i Ojnareskogen på norra delen av Gotland ges status  Ojnareskogen är inte en kamp mellan miljö och jobb Naturvårdsverket har föreslagit Ojnare/Bästeträsk som nationalpark, vilket skulle vara en  Striden om Ojnareskogen har kallats "den största svenska miljöstriden i svensk historia på 30 år".

Bästeträsks tillflöden kommer främst från vattenådror i kalkberggrunden under bland annat Ojanreskogen och söder om den. Den nya kalktäkten ligger mitt i ett område föreslaget att bli nationalpark (Ojnareskogen och Bästeträsk) och det fanns frågetecken om hur hydrologin på norra Gotland skulle påverkas. Förslaget mötte stor kritik från miljö - och naturskyddsorganisationer , en stor del av lokalbefolkningen, samt från Naturvårdsverket , bland annat Ojnareskogen bevisar att aktivism faktiskt kan förändra världen. Kampen fungerar. Abstract [sv] Det här examensarbetet undersöker arkitektur som ett medel att förhöja en naturupplevelse.